Կլինիկական հետազոտություն

Կլինիկական մոնիթորինգ

  • կլինիկական հետազոտությունների և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի արձանագրությունների ներկայացնելը էթիկային և կարգավորող մարմինների անկախ Կոմիտեյին
  • լավագույն կենտրոնների այցելությունը և դրանց գնահատումը
  • հետազոտական թիմի ծանոթացումը արձանագրություններին և հետազոտության այլ տեսակետներին
  • արձանագրությունների և կարգավորող մարմինների գործող պահանջների ստուգում (կենտրոնի  բացման այց, մոնիթորինգային այց և կենտրոնի փակման այց)
  • կլինիկական հետազոտության լոգիստիկա, ներառյալ մաքսային ձևակերպումների ընթացակարգը

Դեղերի հսկողություն

  • կլինիկական անվտանգություն
  • դեղերի հսկողության համակարգ, ներառյալ EU-QPPV
  • տեղական դեղահսկողության ներկայացում
Facebook
Instagram
YouTube
LinkedIn