Նվաճումներ

Պրոմ-տեստ ընկերությունը իր նորարական մոտեցումներով առաջատարն է ախտորոշման մեջ: Հանդիսանալով <<Abbott diagnostics>> հանրահռչակ ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը, Պրոմ-տեստ-ը 2008 թ.-ին ներդրել է առորյա պրակտիկայում հեպատիտ C-իհարուցիչի քանակական և որակական սահմանումը:

Առորյա պրակտիկայում ներդրել է հեղուկային բջջաբանության մեթոդը, որը հանդիսանում է օնկոբջջաբանության ոսկե ստանդարտը:

Այսօր Պրոմ-տեստ ընկերությունը համագործակցում է այնպիսի առաջատար լաբորատորիաների հետ, ինչպիսիք են

Հոլանդիայի eX-Path լաբորատորիան (ИГХ հետազոտություններ), Հոնկոնգում BGI լաբորատորիան (……..), DDC լաբորատորիան ԱՄՆ-ում (անձի նույնականացում, վիճելի հայրություն, արյունակցային ազգակցության բացահայտում):