• Уважаемые коллеги !

  Мы рады пригласить Вас к сотрудничеству.
 • Пациентам

  Пациентам мы предлагаем широкий спектр лабораторных исследований, оперативную выдачу результатов анализа (E-mail), а также получение результатов в онлайн режиме
 • Часы работы

  • Понедельник - Суббота
   9.00 - 18.00
  • Воскресенье
   выходной день

ԲԱՑԱՌԻԿ ԹԵՍՏԵՐ

Сочетает в себе безопасность неинвазивных тестов и высокую точность инвазивных.
Подробно

Жидкостная цитология — это стандартизированная технология приготовления цитологического препарата. Сегодня она признана наиболее информативным способом получения биологического материала и рекомендована в качестве «золотого стандарта» диагностики интраэпителиальных неоплазий со слизистой цервикального канала и влагалищной части шейки матки и выдачи результата в соответствии с классификацией Bethesda.
Подробно

Дисбиотические нарушения в репродуктивном возрасте – явление нередкое и характеризующееся снижением доли нормофлоры и одновременно увеличением доли анаэробных и / или облигатно анаэробных микроорганизмов .
Подробно

Фемофлор 8 — исследование биоценоза влагалища у женщин методом PCR Real time (ПЦР в режиме реального времени).
Подробно

Помимо аутокринных и паракринных свойств , Г 3 играет также важную роль в защите организма от патогенов .
Подробно

Тромбоэластометрия ( ТЭМ ) — метод исследования системы гемостаза, позволяющий в течение одного теста оценить все звенья свертывающей системы крови.

Подробно

Анализ проводится для исследования тромбоцит арного звена свертывания крови .
Подробно

Генетический тест на эффективность Клопидогреля (Плавикса)
Подробно

Комплексный тест, включающий выявление антинуклеарного фактора на НЕр-2 клеточной линии и определение антител к экстрагируемому ядерному антигену IgG
Подробно

Маркёр аутоиммунного процесса , ведущего к резистентности и аллергическим реакциям на экзогенный инсулин в ходе инсулинотерапии.
Подробно

Антиген IA — 2 (insulinoma associated antigen) является специфичной для поджелудочной железы тирозинфосфатазой, которая участвует в регуляции секреции инсулина.
Подробно

Показатель альбуминурии, нормализованный по креатинину. Рекомендуется к применению при исследовании разовых порций мочи для оценки так называемой «микроальбуминурии».
Подробно

  ՊՐՈՄ-ՏԵՍՏ–ը — հեռանկարային, արագ զարգացող ընկերություն Է: 1998 — ից ընկերությունը հստակ սահմանել է իր գործունեության ոլորտը: Խնդիրների լուծման հիմնական կանոնն է՝ բարձր արհեստավարժությունը և ուղվածությունը դեպի նորագույն նվաճումներ:

  Մենք հստակ կատարում ենք մեր գործը և գիտենք, որ օգուտ ենք բերում մարդկանց:

  Ընկերության գործունեության հիմնական ուղությունները.

 • նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրում լաբորատոր պրակտիկայում:
 • Լաբորատոր ախտորոշում:
 • Գիտական ​​կենտրոնների և բժշկական հաստատությունների համալիր ապահովում առաջատար արտադրողների սարքավորումներով, ռեագենտներով և սպառվող նյութերով:
 • Բժշկական սարքավորումների սերվիս և տեխնիկական սպասարկում:
 • Կլինիկական փորձարկումների խորհրդատվություն, կազմակերպում, մոնիթորինգ/աուդիտ և տվյալների վերլուծություն:
 • Տվյալների բազայի մշակում, կառավարում և վիճակագրական վերլուծություն:
 • Այսօր ընկերությունն արդեն իրականացրել, կամ մասնակցել է մի շարք խոշոր նախագծերի: Մենք հպարտ ենք մեր ձեռքբերումներով:

  Ընկերությունը հանդիսանում է մի շարք աշխարահռչակ ընկերությունների պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, ինչպիսիք են. Abbott Laboratories: Abbott Diabetes Care, Abbott Molecular, Abbott Vascular, Abbott Diagnostics; Euroimmun, Beckman Coulter և այլն:

ՆՈՐ ԹԵՍՏԵՐ

Андрофлор СКРИН – комплексная количественная оценка микробиоценоза урогенитального тракта с выявление м абсолютных патогенов . Предназначена для диагностики и контроля острого процесса .
Подробно

Фактор Виллебранда синтезируют эндотелиальные клетки и мегакариоциты .
Подробно

Протеин С – один из наиболее важных физиологических ингибиторов свёртывания.
Подробно

Агрегация – это способность тромбоцитов склеиваться между собой, образуя тромб.
Подробно

Анализатор гемостаза ROTEM — современный 4 — х канальный компьютерный тромбоэластометр , который дает точную информацию о текущем состоянии всех основных процессов гемостаза.
Подробно

Помимо аутокринных и паракринных свойств , Г 3 играет также важную роль в защите организма от патогенов .
Подробно

Сочетает в себе безопасность неинвазивных тестов и высокую точность инвазивных.
Подробно